Vedlejší specializace

V rámci vedlejší specializace komerční jazyky nabízí katedra ruského jazyka tyto kurzy:

2RU501 – Cílem kurzu je rozvoj všeobecných jazykových kompetencí, rozšíření a prohloubení znalostí terminologie v oblasti obchodu a mezinárodních vztahů, zdokonalení písemného i mluveného projevu. Orientace v základních reáliích současného ekonomického dění v Rusku a ve světové ekonomice. Zahraniční obchod ČR a RF, EU a Rusko, e-business, informační technologie, výstavnictví, mezinárodní ekonomická spolupráce, bankovnictví.
2RU502 – Kurs se zaměřuje na nácvik psaného projevu v ruském jazyce. Vychází z práce s obecnými a odbornými texty. Důraz je kladen na upevnění gramatiky, slovní zásoby a stylistiky související s psaním a překladem odborných textů.
2RU401 – Kurz je zaměřen na prohloubení jazykových kompetencí a znalostí reálií, získání uceleného přehledu o rozvoji ruské ekonomiky na pozadí historického vývoje. Rozvíjení schopnosti práce s cizojazyčnou odbornou literaturou, odborným ekonomickým tiskem.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague