Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doktorské studium

Související stránky

Ruština pro doktorské studium – RUJ901
Russian for Ph.D. studies

Garant:
PhDr. Anna Antošová, CSc.
e-mail: antosova@vse.cz

Vyučující:
PhDr. Marie Horvátová
e-mail: horvat@vse.cz

Rozsah předmětu (počet hodin): 32

Obsah:
Kurz zprostředkovává posluchačům jazykové dovednosti nutné pro úspěšnou komunikaci v rámci jejich vědecko-výzkumné činnosti. Mluvený jazyk je zaměřen na prezentaci vlastních představ a názorů při jednáních. Psaný jazyk je zaměřen na odborný jazyk a jeho specifika (odborná slovní zásoba, tvoření slov) a na nácvik překladu odborného textu do češtiny pro využití při psaní doktorské práce.

Cíl:
Absolvent kurzu se naučí prezentovat výsledky své práce v cizím jazyce. Dokáže využít znalosti cizího jazyka při překladu cizojazyčných materiálů a řešit problémy při odborném překladu.

Osnova

 1. Презентация
 2. Подготовка пeреговоров и участие в них
 3. Выступление в прениях
 4. Выступление на научной конференции
 5. Организация деловой встречи
 6. Заграничная командировка и встреча с зарубежными учеными

Metody výuky: Základní výukovou metodou je přímá frontální výuka s významným podílem individuálního řízeného samostudia za využití moderních informačních technologií, zejména internetu a multimédií. Důraz je kladen na zvládnutí odborného jazyka, vyžadující zpracování samostatných projektů a jejich prezentaci v ruském jazyce. Významnou složku představují individuálně poskytované konzultace.

Požadavky na absolvování:

Prezentace vlastních výsledků vědecké práce: hodnocení 0 až 40 bodů

Závěrečná zkouška – písemná část hodnocení 0 až 30 bodů

     • – ústní část hodnocení 0 až 30 bodů

Celkem maximum: 100 bodů

Klasifikační stupnice:
výborně
velmi dobře
dobře
nevyhověl


Literatura:

Základní:
О.А. Ускова, Л.Б. Трушина: Элитный персонал и Ко, 2002, ISBN 5-88337-020-9
Doporučená:
Marie Horvátová, Marcela Hutarová: Ruská korespondence a jednání , 2001, ISBN 80-86119-40-8
Milan Balcar: Ruská gramatika v kostce, 2002, ISBN 80-245-0303-4