Průvodce nabídkou kurzů

Průvodce nabídkou kurzů pro bakalářské a magisterské studium

Ruština

Všechny kurzy ruštiny jsou určeny pouze pro studenty, kteří ji studují jako cizí jazyk!

Pro všechny, kteří chtějí s ruštinou začít: 2RU101 (3 kredity) nebo intenzivní 2RU108 (6 kreditů)

Pro všechny, kteří absolvovali přijímací zkoušky z ruštiny, popř. chtějí studovat odbornou ruštinu:

Pro všechny, kteří chtějí získat mezinárodní certifikát z ruštiny:

Pro studenty doktorského studia:

Pro studenty specializace Komerční jazyky: 

Čeština

V současné době není čeština pro cizince povinným jazykem, nicméně pro zvládnutí studia na VŠE je velice důležitá. Všechny nabízené kurzy češtiny jsou pro všechny cizince volitelné. Zahraniční studenti by si je měli zapisovat tak, aby na sebe navazovaly (2RU237 — 2RU238) a mají možnost si doplňkově zapsat také českou gramatiku (2RU331 — 2RU332). Kurzy češtiny nejsou určeny pro studenty, kteří absolvovali českou maturitu.

Pro začátečníky jsou určeny kurzy: 2RU131 – 2RU132, 2RU135

 

Studenti, kteří mají zájem studovat jakýkoliv předmět „bez kreditů“, tedy jen zájmově, mají možnost zaspat si předmět v rámci mimořádného studia. V takovém případě je cena předmětu 2100Kč v daném semestru.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague