Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace

Související stránky

V rámci vedlejší specializace komerční jazyky nabízí katedra ruského jazyka tyto kurzy:

2RU501 – Cílem kurzu je rozvoj všeobecných jazykových kompetencí, rozšíření a prohloubení znalostí terminologie v oblasti obchodu a mezinárodních vztahů, zdokonalení písemného i mluveného projevu. Orientace v základních reáliích současného ekonomického dění v Rusku a ve světové ekonomice. Zahraniční obchod ČR a RF, EU a Rusko, e-business, informační technologie, výstavnictví, mezinárodní ekonomická spolupráce, bankovnictví.

Okruhy ke státní zkoušce jsou zveřejněny v sylabu předmětu

2RU502 – Kurs se zaměřuje na nácvik psaného projevu v ruském jazyce. Vychází z práce s obecnými a odbornými texty. Důraz je kladen na upevnění gramatiky, slovní zásoby a stylistiky související s psaním a překladem odborných textů.

Okruhy ke státní zkoušce jsou zveřejněny v sylabu předmětu

2RU401 – Kurz je zaměřen na prohloubení jazykových kompetencí a znalostí reálií, získání uceleného přehledu o rozvoji ruské ekonomiky na pozadí historického vývoje. Rozvíjení schopnosti práce s cizojazyčnou odbornou literaturou, odborným ekonomickým tiskem.

Okruhy ke zkoušce z 2RU401

 1. Государственно – административное устройство России.
 2. Политическая система Российской Федерации.
 3. Международное положение России.
 4. Современная Россия и объединённая Европа.
 5. Система образования в России.
 6. Макроэкономика и микроэкономика России (на конкретных примерах).
 7. Россия – многонациональное государство. Российский опыт решения национальных проблем.
 8. Основные этапы развития российской цивилизации.
 9. Политическая и экономическая история России в XX веке.
 10. Инвестиционный климат в России.
 11. Экономические форумы в России (Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток).
 12. Государственные корпорации и их роль в экономике России.
 13. Российский импорт.
 14. Российский экспорт.
 15. Сельское хозяйство России и его перспективы.