Průvodce nabídkou kurzů

Průvodce nabídkou kurzů pro bakalářské a magisterské studium

Ruština

Všechny kurzy ruštiny jsou určeny pouze pro studenty, kteří ji studují jako cizí jazyk!

Pro všechny, kteří chtějí s ruštinou začít: 2RU101 (3 kredity) nebo intenzivní 2RU108 (6 kreditů)

  • Návaznost kurzů: 2RU101 – 2RU102 – 2RU103 – 2RU104 – 2RU105 – 2RU106
  • Doporučené doplňkové kurzy (po absolvování minimálně 2RU104): 2RU411 Ruská gramatika, 2RU412 Ruská gramatika 2, 2RU110 Ruština – příprava na certifikovanou zkoušku B1, 2RU303 Konverzace v ruštině pro středně pokročilé

Pro všechny, kteří absolvovali přijímací zkoušky z ruštiny, popř. chtějí studovat odbornou ruštinu:

  • Návaznost kurzů: 2RU201 – 2RU212 – 2RU203 – 2RU204 – 2RU205 – 2RU206
  • Doporučené doplňkové kurzy: 2RU305 Ekonomické reálie Ruska,  2RU303 Konverzace v ruštině pro středně pokročilé, 2RU304Konverzace v ruštině pro pokročilé, 2RU411 Ruská gramatika 1, 2RU412 Ruská gramatika 2, 2RU315 Ruština – příprava na certifikovanou zkoušku obchodního jazyka B2

Pro všechny, kteří chtějí získat mezinárodní certifikát z ruštiny:

  • 2RU315 Ruština – příprava na certifikovanou zkoušku z obchodního jazyka B2, 2RU110 Ruština – příprava na certifikovanou zkoušku B1

Pro studenty doktorského studia:

  • RUJ901 Ruština pro doktorandské studium

Pro studenty specializace Komerční jazyky: 

  • 2RU401 Ekonomické a kulturní reálie Ruska
  • 2RU501 Komerční ruština
  • 2RU502 Písemný projev v ruštině

Čeština

V současné době není čeština pro cizince povinným jazykem, nicméně pro zvládnutí studia na VŠE je velice důležitá. Všechny nabízené kurzy češtiny jsou pro všechny cizince volitelné. Zahraniční studenti by si je měli zapisovat tak, aby na sebe navazovaly (2RU237 — 2RU238) a mají možnost si doplňkově zapsat také českou gramatiku (2RU331 — 2RU332). Kurzy češtiny nejsou určeny pro studenty, kteří absolvovali českou maturitu.

Pro začátečníky jsou určeny kurzy: 2RU131 – 2RU132, 2RU135

Studenti, kteří mají zájem studovat jakýkoliv předmět „bez kreditů“, tedy jen zájmově, mají možnost zapsat si předmět v rámci mimořádného studia. V takovém případě je cena předmětu 2100Kč v daném semestru.