Hlavní publikace katedry

r. 2016

Horvátová M.: Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE, ISBN 978-80-245-2151- 0

Filip M., Harbitski S.: Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III., ISBN 978-80-245-2180-0

г. 2015

Horvátová M., Celunova J. : Obchodní jednání a reálie v ruštině, ISBN 978-80-245-2100-8

r. 2014

A. Antošová: Basic Czech, 2014, ISBN 978-80-245-2042-1

A. Antošová: Elementary Czech 2014, ISBN 978-80-245-1751-3

M. Horvátová: Korespondence a jednání v ruštině I, 2014, ISBN 978-80-245-2046-9

r. 2013

M. Horvátová: Slovník vybraných česko-ruských a rusko-českých ekonomických termínů, Oeconomica, 2013, ISBN 978-80-245-1949-4.

FILIP, Martin, TEREŠČENKO, Dmytro Oleksandrovyč. Vlijanie izmenenij valjutnych kursov v sootvetstvii s MSFO na finansovuju dejatelnosť predprijatij. Socialno-gumanitarnyj vestnik Juga Rossii, 2013, roč. 34, č. 3, s. 187–193. ISSN 2077-9240.

r. 2012

Orbis sensualium pictus, J.A.Komenský (překlad do ruštiny Marie Horvátová a Mark Anfilov, nakladatelství Machart 2012, ISBN 978-80-87517-39-0, ISBN 978-80-87517-40-6,

Kolektiv autorů: Soubor cvičení k české gramatice, 2012, Sova Libris, 978-80-260-0378-8

Kolektiv autorů: Stručná česká gramatika pro cizince, 2012, Sova Libris, 978-80-905415-0-4

Гарбицкий, С.Б. Белоруско-чешское экономическое сотрудничество во второй половине ХХ – начале ХХI в. / С.Б. Гарбицкий // Весці БДПУ. – Сер. 2 : Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2012. – № 4. С. 50–54. ISSN 1818-8583

Гарбiцкi, С.Б. Белорусско-чешское научно-техническое сотрудничество во второй половине XX – начале XXI веков / С.Б. Гарбицкий // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2012. – №4. – С.110–115. ISSN 2074-9422

FILIP, Martin. Výuka jazyků na Katedře ruského jazyka Vysoké školy ekonomické v Praze. Cizí jazyky, 2012, roč. 56, č. 1, s. 12–16. ISSN 1210-0811.

FILIP, Martin. Podgotovka inostrannych studentov k obučeniju v vysšej škole ekonomiki v Prage. Sovremennyj naučnyj věstnik, 2012, č. 6, s. 55–60. ISSN 1561-6886.

FILIP, Martin. Russkij jazyk dlja inostrancev. Opyt kafedry russkogo jazyka Vysšej školy ekonomiki v Prage. In: VI Meždunarodnaja zaočnaja nyučno-praktičeskaja konferencija „Filologija i lingvistika: sovremennyje trendy i perspektivy issledovanija”. Krasnodar, 30.06.2012. Krasnodar : Press-Imidž, 2012, s. 106–110. ISBN 978-5-905292-63-7.

FILIP, Martin. Prepodavanije jazykovych disciplin na kafedre russkogo jazyka Vysšej školy ekonomiki v Prage. Vesnik BDEU, 2012, č. 4, s. 117–122. ISSN 1026-3578.

r.2011

Antošová, A., Filip, M., Pačesová, Vl.: Textová cvičebnice češtiny pro zahraniční posluchače VŠE B
978-80-245-1218-1, VŠE, červen 2007, 4. přepracované vyd., N-300, 117 stran, 121,-

Siarhei Harbitski. Ruština pro mezinárodní vztahy. Praha. Oeconomica. 2011. ISBN 978-80-245-1801-5

FILIP, Martin. Výuka jazyků na Katedře ruského jazyka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. In: CHROMÝ, Jan, KALABISOVÁ, Jana (ed.). Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha, 20.10.2011. Praha : Vysoká škola hotelová, 2011, s. 37–44. ISBN 978-80-87411-15-5.

r. 2010

HARBITSKI, Siarhei. Slavjanskaja biblijateka u Praze – adzin z kirunkaj Belaruska-češskaga kulturnaga supracojnictva. TRUD, 2010, roč. 27, č. 1, s. 79–81. ISSN 2074-9422.

M. Horvátová: Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy I., Oeconomica, 2010, ISBN 978-80-245-1667-7.

M. Horvátová: Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy III., Oeconomica, 2010, ISBN 978-80-245-1652-3.

Гарбiцкi, С.Б. Гiстарыяграфiя беларуска-чэшских узаемасувязей (другая палова XX – пачатак XXI ст. / С.Б. Гарбiцкi // Весці БДПУ. – Сер. 2: Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2010. – №1. – С. 37–39. ISSN 1818-8583

Гарбицкий, С.Б. Белорусско-чешские научно-технические связи в конце XX – начале XXI веков / С.Б. Гарбицкий // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: материалы Международной научно-теоретической конференции, г. Минск, 28 апреля 2010г. / Бел. Гос. Пед. Ун-т им. М.Танка; редколл. В.В. Тугай (отв. Ред.) и др.; Минск: БГПУ, 2010. – С. 160–162.

Гарбицкий, С.Б. Восприятие чехословацкого кризиса 1968г. населением БССР (по информационным сообщениям ЦК КПБ в ЦК КПСС) /С.Б.Гарбицкий// Германия и германский вопрос в истории XX века: сб. редкол. А.П.Житко (и др.); науч. Ред. Г.А. Космач. – Минск, 2010. – 168 с. ISBN 978-501-446-2


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague