Zkoušky na získání mezinárodního certifikátu z ruského jazyka

Mezinárodní certifikáty z ruského jazyka

Podrobné informace a přihlášky naleznete zde.

Сертификат о владении русским языком как иностранным языком является единственным официальным документом, удостоверяющим уровень владения русским языком как иностранным языком для иностранного гражданина в соответствии с общеевропейскими языковыми компетенциями, необходим при поступлении в российские вузы.

Это современный тест по русскому языку для иностранных граждан, отвечающий лучшим мировым стандартам качества. ТРКИ – это 6 различных уровней, от элементарного (А1) до четвертого сертификационного (С2).

Тест каждого уровня включает в себя 5 субтестов: «Грамматика. Лексика», «Чтение», «Письмо», «Аудирование», «Говорение».

Уровни тестирования

  1. Русский в сфере делового общения. Первый уровень (В1).
  2. Русский в сфере делового общения. Второй уровень (В2).
  3. Русский в сфере делового общения. Третий уровень (С1).

Podrobné informace a přihlášky naleznete zde.

Znalosti jazyka a úroveň vhodné zkoušky si můžete ověřit na následujících stránkách, kde jsou elektronické testy, které byly použity při testování v minulých letech:

  1. www.pushkin.institute – Институт русского языка им. Пушкина – сертификаты – je možné stáhnout vzory testů všech úrovní
  2. zlat.spb.ru  –  stránky vydavatelství Zlatoust, v části „Электронные книги“ je možné bezplatně stáhnout některé testy včetně testů nejvyšších úrovní
  3. kto-rki.org – testy a také zkušební rozdělovací test, který pomůže určit, jakou úroveň testu zvolit
  4. www.rsvk.cz – russkij jazyk – vzory testů